wsparcie psychologiczne

Trudności z panowaniem nad emocjami to problem wielu dzieci. Część z nich potrzebuje pomocy i wskazówek na trudnej drodze uczenia się prawidłowego wyładowywania złości.