Pierwsza Pomoc

Szkolenie kadry. Praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.