logorytmika

Logorytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii. Jest kompilacją terapii logopedycznej i rytmiki, dzięki czemu pozwala oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Jej kluczowym elementem jest rytm, którego akompaniamentem jest słowo. Zajęcia mają formę zabawy. Celem logortytmiki jest:

  • usprawnianie toru oddechowego, usprawnianie narządów mowy,
  • kształtowanie pamięci muzycznej, a także poczucia rytmu i tempa,
  • kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe,
  • usprawnianie motoryki dużej,
  • rozwój społeczny.