elementy Integracji Sensorycznej

Dzięki bogatemu wyposażeniu w wewnętrzne place zabaw i sprzęt do stymulowania układu przedsionkowego, propriocepcji dzieci uczą się schematu ciała, stopniowania ruchu, praksji ruchowej.