Mądra Sowa

Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA

Wypełnij formularz na Stronie Głównej w prawym dolnym rogu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ŻŁOBKU

https://drive.google.com/file/d/1Wp-Y5dAkpvEKiMJUgX0CtFJ5QGjz_vg4/view?usp=sharing

Statut

Regulamin żłobka Mądra Sowa

https://drive.google.com/file/d/1klN8O9LxjhvEl5rvc5ipoHgM6umDRiOT/view?usp=sharing

Upoważnienie do odbioru dziecka

https://drive.google.com/file/d/1hXZ8C2c1oldXefNCglCzxzVLxxhAzKvc/view?usp=sharing